Επίδομα Θέρμανσης 2015-2016

By k24

Α. Ποιοί το δικαιούνται:επιδομα-θερμανσης

Τα κριτήρια για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης 2015-2016 είναι:

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

- Άγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως και 12.000 ευρώ
- Έγγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως και 20.000 ευρώ. Το ποσό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί.

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

- Άγαμοι με ακίνητη περιουσία έως και 100.000 ευρώ
- Έγγαμοι με ακίνητη περιουσία έως και 200.000 ευρώ

 

Β. Πόσο θα είναι το επίδομα θέρμανσης:

Το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή σεζόν 2015-2016 αντιστοιχεί σε 0,25 λεπτά ανά λίτρο.

 

Γ. Πως θα κάνετε αίτηση για το επίδομα θέρμανσης

1ο Στάδιο: Αρχικά οι διαχειριστές πρέπει να εισάγουν στην εφαρμογή του taxis τα ακόλουθα στοιχεία για να δηλωθεί η πολυκατοικία:

- ΑΦΜ Διαχειριστή ή εταιρείας διαχείρισης ή του ενοίκου το ΑΦΜ του οποίου χρησιμοποιείται για την παραλαβή του πετρελαίου.
- ΑΦΜ πολυκατοικίας (εάν υπάρχει)
- Αριθμός κοινόχρηστης παροχής ΔΕΗ
- Τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης (σε πολυκατοικίες με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές τα χιλιοστά προκύπτουν από το συντελεστή Ei της μελέτης θέρμανσης του μηχανικού)
- Τα ονοματεπώνυμα των ενοίκων.

Εφόσον γίνουν οι αιτήσεις από τους ενοίκους ο διαχειριστής θα πρέπει να επιλέξει την “Ενεργοποίηση Πληρωμής”. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού πατηθεί το κουμπάκι της ενεργοποίησης δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές στα χιλιοστά, στα ονοματεπώνυμα, κλπ.

Οι πολυκατοικίες που μπήκαν στο σύστημα από την προηγούμενη περίοδο δεν χρειάζονται καμμία μεταβολή παρά μόνο σε περίπτωση αλλαγής ενοίκου ή διαχειριστή.

2ο Στάδιο: Ο κάθε ένοικος θα πρέπει να κάνει την αίτηση του ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του taxis (Εναλλακτικά η αίτηση μπορεί να γίνει και από τα ΚΕΠ). Θα χρειαστεί τα ακόλουθα στοιχεία:

- Τους κωδικούς εισόδου στο taxisnet (εάν δεν υπάρχουν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ΑΦΜ και ο αριθμός ειδοποίησης ενός εκ των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τελευταίων 5 ετών.
- Τον ΑΦΜ του διαχειριστή
- Τον αριθμό παροχής της κοινόχρηστης ΔΕΗ
- Τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ της κατοικίας του
- Τα τετραγωνικά μέτρα του διαμερίσματος
- Τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που η κατοικία είναι ενοικιαζόμενη.
- Το IBAN του λογαριασμού τραπέζης στον οποίο θέλει να πιστωθεί το επίδομα.
- Τηλέφωνο και email (εάν υπάρχει)

Η εφαρμογή του taxis βρίσκεται σε αυτή τη διεύθυνση: https://www1.gsis.gr/gsisapps/oilbft/login/login.htm

Η πρώτη δόση του επιδόματος για αυτούς που κάνουν την αίτηση τους μέχρι τέλος του 2015 θα δοθεί στο τέλος Φεβρουαρίου 2016. Όσοι κάνουν την αίτηση τους μέχρι το τέλος τον Μάιο του 2016 θα πάρουν το επίδομα θέρμανσης μέχρι το τέλος Ιουνίου 2016.

Δείτε την ΠΟΛ από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα θέρμανσης

Comments: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*