Κοινόχρηστα και Προσωπικά Δεδομένα

February 20, 2015 / 3 Comments

κοινοχρηστα-προσωπικα-δεδομεναΤο θέμα των προσωπικών δεδομένων και της προστασίας τους σχετίζεται με την ανάρτηση των κοινοχρήστων στις εισόδους των πολυκατοικιών. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση 75/2002 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η ανάρτηση των κοινοχρήστων οφειλών των ενοίκων μίας πολυκατοικίας καθώς και η διαγραφή των ονομάτων που έχουν πληρώσει από τη συγκεντρωτική κατάσταση είναι επιτρεπόμενη για τον διαχειριστή με αυτό τον τρόπο ενημερώνονται οι ένοικοι για τις οφειλές τους αλλά και για τον αν οι υπόλοιποι ένοικοι έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους προς την διαχείριση της πολυκατοικίας.

Ωστόσο απαράιτητη προϋπόθεση για να ισχύουν τα παραπάνω είναι η συγκεντρωτική κατάσταση ή οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με τις οφειλές των ενοίκων να αναρτάται σε σημείο της πολυκατοικίας το οποίο δεν είναι εύκολα προσβάσιμο από τρίτους, δηλαδή οχι ένοικους της πολυκατοικίας. Αντί δηλαδή για την είσοδο, τον ανελκυστήρα κ.α. η ανάρτηση των στοιχείων αυτών θα πρέπει να γίνεται στο διάδρομο κάποιου ορόφου, στις σκάλες προς το υπόγειο, κ.α.

Δείτε περισσότερα εδώ: http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,37021&_dad=portal&_schema=PORTAL

και εδώ η απόφαση 75/2002 της ΑΠΔΠΧ