Υπολογισμός Χιλιοστών Θέρμανσης

By k24

Υπολογισμός χιλιοστών θέρμανσης σε πολυκατοικίες με ωρoμέτρηση ή θερμιδομέτρηση

Μία από τις συχνότερες ερωτήσεις που δεχόμαστε είναι η εξής:  Γιατί στις πολυκατοικίες με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές τα χιλιοστά συμμετοχής στη θέρμανση δεν είναι σταθερά αλλά αλλάζουν σε κάθε έκδοση κοινοχρήστων;

Η απάντηση είναι απλή αλλά ίσως όχι προφανής:

Στις πολυκατοικίες με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές τα χιλιοστά συμμετοχής δεν μπορούν να είναι ποτέ τα  ίδια. Αυτό συμβαίνει γιατί αλλάζουν οι ώρες κατανάλωσης του κάθε διαμερίσματος άρα και η συμμετοχή τους στο ποσό των καυσίμων. Αυτά που μένουν σταθερά είναι οι συντελεστές ei και fi οι οποίοι σε συνάρτηση με τις ώρες του κάθε διαμερίσματος μας δίνουν το τελικό ποσό.
Εάν τα χιλιοστά ήταν πάντα ίδια τότε θα ήταν πάντα ίδια και τα ποσά θέρμανσης ανεξάρτητα από τις ώρες κατανάλωσης.

Αναλυτικότερα, στον υπολογισμό των δαπανών θέρμανσης στις πολυκατοικίες με αυτόνομη θέρμανση ο μαθηματικός τύπος του Πρ.Διατάγματος 1985 λαμβάνει υπόψιν του τους συντελεστές ei και fi που είναι πάντοτε σταθεροί, τις ώρες/θερμίδες κατανάλωσης του κάθε διαμερίσματος και τις ώρες/θερμίδες κατανάλωσης όλων των διαμερισμάτων συνολικά. Φυσικά τα 2 τελευταία δεν μπορεί να είναι ποτέ σταθερά με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται και τα χιλιοστά.

Τα παραπάνω φυσικά δεν ισχύουν για τις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση καθώς εκεί τα κοινόχρηστα υπολογίζονται συνήθως βάσει τετραγωνικών μέτρων από τα οποία προκύπτουν σταθερά χιλιοστά συμμετοχής.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε χρήσιμες σχετικές πληροφορίες:

Το Πρ.Διάταγμα 1985 που ορίζει τον τρόπο κατανομής των δαπανών θέρμανσης

Επεξήγηση του παραπάνω τύπου στο blog μας

Comments: 0

Comments are closed.