Κατανομή Δαπάνης boiler (ζεστό νερό) στα Κοινόχρηστα

By k24

Σε αρκετές πολυκατοικίες υπάρχουν boiler τα οποία ζεσταίνουν το νερό χρησιμοποιώντας τα καύσιμα της κεντρικής θέρμανσης. Στις περιπτώσεις αυτές η κατανάλωση κυβικών ζεστού νερού του κάθε διαμερίσματος θα πρέπει να υπολογιστεί ξεχωριστά. Στο παρακάτω παράδειγμα μπορείτε να δείτε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κατανομή της δαπάνης του ζεστού νερού -boiler- στα διαμερίσματα, με το πρόγραμμα κοινοχρήστων koinoxrista24.gr

1. Στο ΒΗΜΑ 1 και σε μία καρτέλα όπου δεν έχετε άλλα έξοδα (π.χ. Δ.Λοιπά Έξοδα ή Ε.Έξοδα Συνιδιοκτησίας) συμπληρώστε το ποσό των καυσίμων που αντιστοιχεί στο boiler

π.χ. Καύσιμα Boiler 300.00 ευρώ
και επιλέξτε “Η κατανομή των δαπανών στην κατηγορία αυτή θα γίνεται: Θα εισάγω μόνος μου τα χιλιοστά συμμετοχής”.

όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα

boiler ζεστο νερο

2. Στο ΒΗΜΑ 2 για κάθε διαμέρισμα στην αντίστοιχη στήλη (π.χ. Δ.Λοιπά Έξοδα) συμπληρώστε:

όπου Ποσοστο Συμμετοχής% = 100
και όπου Χιλιοστά Συμμετοχής = τα κυβικά ζεστού νερού που κατανάλωσε κάθε διαμέρισμα (στο παράδειγμά μας το διαμέρισμα κατανάλωσε 4,50 m3)

όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα

προγραμμα κοινοχρηστων

Με τον τρόπο αυτό θα κατανεμηθεί το ποσό των boiler σύμφωνα με τις μονάδες κατανάλωσης του κάθε διαμερίσματος.


Comments: 0

Comments are closed.