Παραλαβή Πετρελαίου

By k24

Ογκομέτρηση Δεξαμενής


Πριν την αγορά του πετρελαίου θα πρέπει να έχουμε μετρήσει τις διαστάσεις της δεξαμενής μας έτσι ώστε να γνωρίζουμε με ακρίβεια την χωρητικότητά της καθώς και πόσα λίτρα αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό του ύψους της.


Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε την εφαρμογή στην οποία θα εισάγετε τις διαστάσεις της δεξαμενής σας και θα σας υπολογίσει με ακρίβεια όλα τα παραπάνω.


Ογκομέτρηση Δεξαμενής


Διαδικασία παραλαβής


 • Μετρούμε το ύψος του πετρελαίου στην δεξαμενή πριν την παραλαβή (ύψος πριν)
 • Παραλαμβάνουμε το πετρέλαιο
 • Μετρούμε το ύψος του πετρελαίου στην δεξαμενή μετά την παραλαβή (ύψος μετά)

π.χ.

μήκος της δεξαμενής = 200cm

πλάτος της δεξαμενής = 100cm

ύψος πετρελαίου πριν = 10cm

ύψος πετρελαίου μετά = 85cm


τότε:

((85-10) χ 100 χ 200 / 1000) = 1500 lt


προσέχουμε:


 • η βέργα ή το μέτρο να είναι ευθεία, άκαμπτο χωρίς στρεβλώσεις και το τοποθετούμε πάντα κατακόρυφα.
 • Στην μέτρηση ‘ πριν ‘ και ‘ μετά ‘ τοποθετούμε πάντα το μέτρο μας στο ίδιο σημείο
 • το μέτρο μας να ακουμπά πάντα στον πάτο της δεξαμενής
 • την μέτρηση μετά την παραλαβή την κάνουμε πάντα 3 με 4 λεπτά μετά και αφού ηρεμήσει η επιφάνεια του πετρελαίου στην δεξαμενή.
 • ελέγχουμε ότι το περιεχόμενο του σωλήνα του βυτιοφόρου έχει αδειάσει εντελώς.
 • ειδικά όταν παραλαμβάνουμε μεγάλες ποσότητες θα πρέπει να έχουμε υπόψιν ότι τα τοιχώματά της δεξαμενής ενδέχεται να κάνουν “κοιλιά” και έτσι πιθανόν το μέτρημα να μας βγει λιγότερο από οτι θα περιμέναμε.

  Ογκομέτρηση Δεξαμενής

  Πριν την αγορά του πετρελαίου θα πρέπει να έχουμε μετρήσει τις διαστάσεις της δεξαμενής μας έτσι ώστε να γνωρίζουμε με ακρίβεια την χωρητικότητά της καθώς και πόσα λίτρα αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό του ύψους της.

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε την εφαρμογή στην οποία θα εισάγετε τις διαστάσεις της δεξαμενής σας και θα σας υπολογίσει με ακρίβεια όλα τα παραπάνω.

Διαδικασία παραλαβής

 • Μετρούμε το ύψος του πετρελαίου στην δεξαμενή πριν την παραλαβή του πετρελαίου (ύψος πριν)

 • Παραλαμβάνουμε το πετρέλαιο

 • Μετρούμε το ύψος του πετρελαίου στην δεξαμενή μετά την παραλαβή του πετρελαίου (ύψος μετά)

π.χ. μήκος της δεξαμενής = 200cm

πλάτος της δεξαμενής = 100cm

ύψος πετρελαίου πριν = 10cm

ύψος πετρελαίου μετά = 85cm

τότε:

((85-10) χ 100 χ 200 / 1000) = 1500 lt

προσέχουμε:

 • η βέργα ή το μέτρο να είναι ευθεία, άκαμπτο χωρίς στρεβλώσεις και το τοποθετούμε πάντα κατακόρυφα.

 • Στην μέτρηση ‘ πριν ‘ και ‘ μετά ‘ τοποθετούμε πάντα το μέτρο μας στο ίδιο σημείο

 • το μέτρο μας να ακουμπά πάντα στον πάτο της δεξαμενής

 • την μέτρηση μετά την παραλαβή την κάνουμε πάντα 4 ? 5 λεπτά μετά και αφού ηρεμήσει η επιφάνεια του πετρελαίου στην δεξαμενή.

 • ελέγχουμε ότι το περιεχόμενο του σωλήνα του βυτιοφόρου έχει αδειάσει εντελώς.

 • τα τοιχώματά των δεξαμενών ειδικά σε μεγάλες ποσότητες ενδέχεται να παρουσιάσουν ?κοιλιά? από το βάρος του πετρελαίου. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν μας και αυτήν την παράμετρο.

Comments: 0

Comments are closed.