Εκτύπωση των αποδείξεων κοινοχρήστων σε κάθετη μορφή

March 15, 2012 / No Comments

Ο σχεδιασμός των εκτυπώσεων των αποδείξεων από το πρόγραμμα του koinoxrista24.gr είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε οι αποδείξεις να είναι όσο το δυνατόν πιο ευδιάκριτες ειδικά από τη στιγμή που η ποσότητα των πληροφοριών που υπάρχει σε κάθε απόδειξη είναι ιδιαίτερα μεγάλη (Ανάλυση εξόδων και για την οικοδομή και για το κάθε διαμέρισμα, Ανάλυση Ωρομετρητή, κ.α.).

Ωστόσο, για να εξοικονομήσετε περισσότερη γραφική ύλη (χαρτί, μελάνι εκτυπωτή) μπορείτε να εκτυπώσετε τις αποδείξεις των διαμερισμάτων κάθετα ώστε να εμφανίζονται 4 αποδείξεις ανά σελίδα αντί για 2. Ο τρόπος που μπορείτε να το κάνετε αυτό φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εκτύπωση Αποδείξεων Κοινοχρήστων

Τύπος υπολογισμού θέρμανσης

March 6, 2012 / 1 Comment

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

Ο παραπάνω τύπος πρέπει να εφαρμοστεί ξεχωριστά για το κάθε διαμέρισμα της οικοδομής.

Επεξηγήσεις:

fi και ei : Οι συντελεστές θέρμανσης του κάθε διαμερίσματος σύμφωνα με την μελέτη θέρμανσης του μηχανολόγου.

Ωι : Οι ώρες κατανάλωσης του διαμερίσματος.

Σ(Ωi x ei) : Το άθροισμα των γινομένων Ωi x ei όλων των διαμερισμάτων της οικοδομής

Σ(fi x ei) : Το άθροισμα των γινομένων των 2 συντελεστών θέρμανσης όλων των διαμερισμάτων

Π : Το ποσό των καυσίμων σε ευρώ

Συμπέρασμα:

Το ποσό που πληρώνει το κάθε διαμέρισμα στη θέρμανση εξαρτάται εκτός από τις ώρες του διαμερίσματος και από τις ώρες των υπόλοιπων διαμερισμάτων αλλά και από το ποσό των καυσίμων. Έτσι, ποτέ δεν μπορεί το κόστος της ώρας να είναι σταθερό, αλλά μεταβάλλεται σύμφωνα με τις ώρες των άλλων διαμερισμάτων (Σ(Ωi x ei)) και την αξία των καυσίμων σε ευρώ (Π).

* Για τις οικοδομές με θερμιδομετρητές ο παραπάνω τύπος διαμορφώνεται αντικαθιστώντας το  ei x Ωi με Mi και το Σ(Ωi x ei) με το Σ(Μi), όπου Mi είναι οι θερμίδες κατανάλωσης του κάθε διαμερίσματος.


Προεδρικό Διάταγμα 1985